NAVITEL® cảnh báo người dùng Navitel Navigator cần cập nhật kịp thời phần mềm trước sự gián đoạn của hệ thống định vị toàn cầu GPS, sẽ diễn ra vào đêm 6 tháng 4 năm 2019.

 

Hệ thống GPS có vấn đề định kỳ do lỗi thiết kế – nó dịch ra thông tin ngày tháng theo số tuần tính từ tháng 1 năm 1980. Nhưng con số đó chỉ có 10 bit (đủ cho 1023 tuần). Do đó, cứ sau 1023 tuần (khoảng 20 năm) con số này bị tràn và bắt đầu đếm trở lại từ 0. Chu kỳ này được gọi là GPS Epoch (https://www.theregister.co.uk/2019/02/12/current_gps_epoch_ends/ ). Lần cuối cùng sự kiện này xảy ra là vào đêm 21/8/1999.

 

Người thu nhận tín hiệu GPS cần phải biết về điều này để tính toán thông tin Ngày, Tháng và Năm hiện tại một cách linh hoạt cùng với thông tin về ngày sản xuất thiết bị. Ví dụ với máy thu GPS được sản xuất trước năm 2015, nếu số năm dịch ra từ số tuần cung cấp bởi hệ thống GPS nhỏ hơn 2015 thì phần mềm cần cộng thêm 1024 tuần nữa để có được thông tin Ngày, Tháng và Năm thực sự.

 

Theo thông tin chính thức từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, chu kỳ thiếp theo sẽ diễn ra vào đêm 6 tháng 4, điều này có thể dẫn đến việc truyền thông tin ngày và giờ không chính xác trên hệ thống GPS.

 

Các nhà phát triển phần mềm của NAVITEL® đã phát hành phiên bản cập nhật của phần mềm dẫn đường để giải quyết vấn đề GPS Epoch. Nhờ vào việc thay đổi thuật toán phần mềm, người dùng Navitel Navigator sẽ có sự chuẩn bị trước cho các thiết bị của mình và đảm bảo việc dẫn đường được ổn định. Trong bản phát hành mới nhất, tất cả các yếu tố liên quan về thời gian và độ chính xác định vị đã được điều chỉnh một cách tường minh. Thông tin về giới hạn tốc độ cũng như camera điều khiển giao thông đã được sửa đổi và cập nhật.

Để ngăn ngừa sự cố GPS Epoch tiềm ẩn, chúng tôi khuyến cáo bạn nên cập nhật phần mềm mới nhất cho thiết bị của mình. Để tải xuống bản cập nhật Navitel Navigator trên các thiết bị chạy trên Linux, WinCE, Android hay iOS, xin vui lòng truy cập tại đây.