Để mua các sản phẩm của Navitel Việt Nam, quý khách có thể đăng ký theo mẫu dưới đây. Bộ phận Kinh doanh của chúng tôi sẽ tiếp nhận và liên hệ hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ số điện thoại hotline: 0944-80-5000

ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM TẠI NAVITEL VIỆT NAM

Họ và tên: (*)


Điện thoại: (*)


Địa chỉ Email: (*)


Sản phẩm muốn mua: (*)


Xác thực: (*)