NAVITEL® thông báo phát hành phiên bản mới của Navitel Navigator 9.12.58 cho các thiết bị chạy Android. Bản cập nhật bao gồm: hỗ trợ cho các loại SpeedCam mới cũng như thay đổi về kích hoạt mã bản quyền.

Dữ liệu SpeedCam mới liên kết với dữ liệu đường
Trong phiên bản Navitel Navigator 9.12.58, dữ liệu SpeedCam liên kết với dữ liệu đường. Ví dụ, nếu điểm SpeedCam chỉ dành cho một tuyến đường nhánh trong khi bạn lái xe dọc theo đường chính thì tín hiệu cảnh báo sẽ không phát ra. Dữ liệu SpeedCam chỉ được cảnh báo cho tuyến đường bạn đang và có thể sẽ đi qua.

Lịch sử lộ trình

Phiên bản phần mềm mới cho phép bạn ghi lại các chuyến đi ở định dạng thuận tiện hơn, lưu chúng trong lịch sử lộ trình. Bạn có thể tìm thấy chúng bằng cách truy cập “Menu chính” đến mục “Lộ trình”, sau đó tới mục “Lộ trình của tôi”. Các thông tin sau được hiển thị cho lộ trình bao gồm: điểm khởi hành và điểm đến, thời gian di chuyển, chiều dài tuyến, tốc độ trung bình trong chuyến đi. Ngoài ra, tính năng tải xuống các dữ liệu Tracklog cũng có sẵn.

Thêm các loại thông tin cảnh báo mới
Với phần mềm cập nhất, bạn có thể được cảnh báo với các loại SpeedCam mới như vị trí “cấm vượt”. Khi xe đi đến gần hoặc đã đi qua vị trí có biển cấm vượt thì phần mềm sẽ cảnh báo liên tục cho đến khi biển hết cấm vượt có hiệu lực.

Những cập nhật quan trọng của phiên bản Navitel Navigator 9.12.58:

  • Hỗ trợ loại camera mới: có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ, trạm kiểm tra giấy tờ, làn cấm xe tải, camer giả.
  • Hỗ trợ loại các biển cấm: Cấm xe máy, Cấm rẽ phải, Cấm rẽ trái, Cấm rẽ quay đầu xe, Cấm vượt, Cấm vượt cho xe tải.

Người sử dụng Android có thể tải Navitel Navigator phiên bản 9.12.58. từ Google Play cũng như trên website của NAVITEL® toàn cầu tại trong mục Tải về.