Tháng Một, 2016 | Navitel Việt Nam - Part 2

Bài viết theo tháng: Tháng Một 2016

//Tháng Một
­

Tính năng thiết yếu của phần mềm dẫn đường

  Tìm kiếm điểm cần đến Khi bắt đầu sử dụng bất cứ một phần mềm dẫn đường nào thì việc đầu tiên người sử dụng sẽ phải xác định được vị trí mà mình cần đi đến. Việc xác định vị trí của điểm cần đến phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, bao [...]

Bởi |Tháng Một 4th, 2016|BLOG, Phần mềm dẫn đường|Chức năng bình luận bị tắt ở Tính năng thiết yếu của phần mềm dẫn đường