Tháng Bảy, 2021 | Navitel Việt Nam

Bài viết theo tháng: Tháng Bảy 2021

//Tháng Bảy
­

NAVITEL® phát hành bản đồ cập nhật Q2 2021 cho Việt Nam

NAVITEL® chính thức phát hành bản đồ cập nhật Mùa hè - phiên bản 2021Q2! Là kết quả từ nỗ lực làm việc của bộ phận CSDL bản đồ NAVITEL® cũng như dựa trên những ý kiến đóng góp của người dùng Navitel Navigator đã cho phép chúng tôi đưa ra bản đồ cập nhật [...]

Bởi |Tháng Bảy 8th, 2021|BLOG, Dữ liệu bản đồ, Phần mềm dẫn đường|Chức năng bình luận bị tắt ở NAVITEL® phát hành bản đồ cập nhật Q2 2021 cho Việt Nam