Tháng Một, 2022 | Navitel Việt Nam

Bài viết theo tháng: Tháng Một 2022

//Tháng Một
­

NAVITEL® phát hành bản đồ cập nhật Q4 2021 cho Việt Nam

NAVITEL® chính thức phát hành bản đồ cập nhật 2021Q4! Là kết quả từ nỗ lực làm việc của bộ phận CSDL bản đồ NAVITEL® cũng như dựa trên những ý kiến đóng góp của người dùng Navitel Navigator đã cho phép chúng tôi đưa ra bản đồ cập nhật Quý 4 năm 2021.   [...]

Bởi |Tháng Một 11th, 2022|BLOG, Chưa được phân loại, Dữ liệu bản đồ, Phần mềm dẫn đường|Chức năng bình luận bị tắt ở NAVITEL® phát hành bản đồ cập nhật Q4 2021 cho Việt Nam