Tháng Mười Một, 2023 | Navitel Việt Nam

Bài viết theo tháng: Tháng Mười Một 2023

//Tháng Mười Một
­

NAVITEL® phát hành bản đồ cập nhật Q3 2023 cho Việt Nam

NAVITEL® chính thức phát hành bản đồ cập nhật 2023Q3! Là kết quả từ nỗ lực làm việc của bộ phận CSDL bản đồ NAVITEL® cũng như dựa trên những ý kiến đóng góp của người dùng Navitel Navigator đã cho phép chúng tôi đưa ra bản đồ cập nhật Quý 3 năm 2023.   [...]

Bởi |Tháng Mười Một 29th, 2023|BLOG, Chưa được phân loại, Dữ liệu bản đồ, Phần mềm dẫn đường|Chức năng bình luận bị tắt ở NAVITEL® phát hành bản đồ cập nhật Q3 2023 cho Việt Nam