BLOG | Navitel Việt Nam

BLOG

­
2911, 2023

NAVITEL® phát hành bản đồ cập nhật Q3 2023 cho Việt Nam

Bởi |Tháng Mười Một 29th, 2023|Danh mục BLOG, Chưa được phân loại, Dữ liệu bản đồ, Phần mềm dẫn đường|Chức năng bình luận bị tắt ở NAVITEL® phát hành bản đồ cập nhật Q3 2023 cho Việt Nam

NAVITEL® chính thức phát hành bản đồ cập nhật 2023Q3! Là kết quả từ nỗ lực làm việc của bộ phận CSDL bản đồ NAVITEL® cũng như dựa trên những ý kiến đóng góp của [...]

2108, 2021

NAVITEL® phát hành bản cập nhật Navitel Navigator 11.9.570

Bởi |Tháng Tám 21st, 2021|Danh mục BLOG, Phần mềm dẫn đường|Chức năng bình luận bị tắt ở NAVITEL® phát hành bản cập nhật Navitel Navigator 11.9.570

Bản cập nhật Navitel Navigator 11 phiên bản v11.9.570 đã được phát hành trên Google Play và AppGallery.     Phiên bản cập nhật bao gồm những thay đổi: Cho phép hiển thị thêm thông [...]

807, 2021

NAVITEL® phát hành bản đồ cập nhật Q2 2021 cho Việt Nam

Bởi |Tháng Bảy 8th, 2021|Danh mục BLOG, Dữ liệu bản đồ, Phần mềm dẫn đường|Chức năng bình luận bị tắt ở NAVITEL® phát hành bản đồ cập nhật Q2 2021 cho Việt Nam

NAVITEL® chính thức phát hành bản đồ cập nhật Mùa hè - phiên bản 2021Q2! Là kết quả từ nỗ lực làm việc của bộ phận CSDL bản đồ NAVITEL® cũng như dựa trên những [...]

2512, 2020

Phát hành Navitel Navigator 11

Bởi |Tháng Mười Hai 25th, 2020|Danh mục BLOG, Phần mềm dẫn đường|Chức năng bình luận bị tắt ở Phát hành Navitel Navigator 11

NAVITEL® chính thức phát hành phiên bản Navitel Navigator 11 cho thiết bị Android của Huawei và Honor.     Chúng tôi không chỉ quan tâm thay đổi thiết kế giao diện mà còn có những [...]

2511, 2020

NAVITEL® phát hành bản đồ cập nhật Q3 2020 cho Việt Nam

Bởi |Tháng Mười Một 25th, 2020|Danh mục BLOG, Dữ liệu bản đồ, Phần mềm dẫn đường|Chức năng bình luận bị tắt ở NAVITEL® phát hành bản đồ cập nhật Q3 2020 cho Việt Nam

Bản đồ cập nhật Q3 2020 cho 12 quốc gia Trung Đông, Nam Kavkaz và Châu Á đã được phát hành cho người dùng Navitel Navigator. Khu vực Trung Đông, Nam Kavkaz và Châu Á [...]

1908, 2020

NAVITEL® phát hành bản đồ cập nhật Q2 2020 cho Việt Nam

Bởi |Tháng Tám 19th, 2020|Danh mục BLOG, Dữ liệu bản đồ, Phần mềm dẫn đường|Chức năng bình luận bị tắt ở NAVITEL® phát hành bản đồ cập nhật Q2 2020 cho Việt Nam

Bản đồ cập nhật Q2 2020 cho 12 quốc gia Trung Đông, Nam Kavkaz và Châu Á đã được phát hành cho người dùng Navitel Navigator. Khu vực Trung Đông, Nam Kavkaz và Châu Á [...]