Navitel Việt Nam luôn trân trọng mọi sự đóng góp của người sử dụng nhằm nâng cao chất lượng phần mềm dẫn đường Navitel Navigator. Bạn có thể đóng góp cho chúng tôi bằng cách gửi mô tả chi tiết các lỗi dấn đường, dữ liệu, chiều đường, điểm giới hạn tốc độ cùng hình ảnh đính kèm để chúng tôi có thể xác định lỗi nhanh nhất từ đó khắc phục và sửa chữa.

Để được hỗ trợ trực tiếp, vui lòng liên hệ số điện thoại hotline: 0944-80-5000

GÓP Ý DỮ LIỆU BẢN ĐỒ

Họ và tên: (*)


Điện thoại:


Địa chỉ Email:


Tiêu đề: (*)


Hình ảnh đính kèm: (Không quá 2MB)


Mô tả lỗi dữ liệu bản đồ: (*)


Xác thực: (*)