NAVITEL® chính thức phát hành bản đồ cập nhật 2023Q3!

Là kết quả từ nỗ lực làm việc của bộ phận CSDL bản đồ NAVITEL® cũng như dựa trên những ý kiến đóng góp của người dùng Navitel Navigator đã cho phép chúng tôi đưa ra bản đồ cập nhật Quý 3 năm 2023.

 

Dữ liệu của tất cả các bản đồ bao gồm 18 618 234 km chiều dài đường, 13 330 980 điểm POI, 1 822 339 khu dân cư trong đó 358 172 điểm với địa chỉ và tên đường chi tiết. 372 634 335 điểm địa chỉ số nhà.

Tất cả các bản đồ đều được bổ sung dữ liệu cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của tất cả các thành phố và địa điểm dân cư với tính năng tìm kiếm địa chỉ. Mạng lưới đường chi tiết bao gồm tất cả các đường phố, làn đường, chiều đường, giao lộ, bùng binh và các thông tin quan trọng khác để dẫn đường chính xác. Ngoài ra, đối với tất cả các bản đồ trong bản phát hành Quý 3 năm 2023, dữ liệu giới hạn tốc độ, đường cấm, vạch kẻ đường và biển báo khác cũng đã được cập nhật.

Việt Nam

Bản đồ Việt Nam bao gồm 88 456 khu dân cư trong đó bao gồm 756 khu vực với địa chỉ và tên đường chi tiết. Số lượng địa điểm POI được cập nhật lên tới 352 036 điểm. Tổng chiều dài mạng lưới đường là 428 879 km.

 

LƯU Ý! Bản đồ cập nhật Q3 2023 chỉ sử dụng được cùng Navitel Navigator phiên bản 9.13 trở lên.