NAVITEL® chính thức phát hành bản đồ cập nhật Mùa hè – phiên bản 2021Q2!

Là kết quả từ nỗ lực làm việc của bộ phận CSDL bản đồ NAVITEL® cũng như dựa trên những ý kiến đóng góp của người dùng Navitel Navigator đã cho phép chúng tôi đưa ra bản đồ cập nhật Quý 2 năm 2021.

 

VI_Q2_2021_news_BIG

 

Dữ liệu của tất cả các bản đồ bao gồm 22 760 551 km chiều dài đường, 14 684 428 điểm POI, 2 018 730 khu dân cư trong đó 407 761 điểm với địa chỉ và tên đường chi tiết. 382 601 119 điểm địa chỉ số nhà.

Tất cả các bản đồ đều được bổ sung dữ liệu cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của tất cả các thành phố và địa điểm dân cư với tính năng tìm kiếm địa chỉ. Mạng lưới đường chi tiết bao gồm tất cả các đường phố, làn đường, chiều đường, giao lộ, bùng binh và các thông tin quan trọng khác để dẫn đường chính xác. Ngoài ra, đối với tất cả các bản đồ trong bản phát hành Quý 2 năm 2021, dữ liệu giới hạn tốc độ, đường cấm, vạch kẻ đường và biển báo khác cũng đã được cập nhật.

 

LƯU Ý! Bản đồ cập nhật Q2 2021 chỉ sử dụng được cùng Navitel Navigator phiên bản 9.13 trở lên.