Bản đồ cập nhật Q3 2020 cho 12 quốc gia Trung Đông, Nam Kavkaz và Châu Á đã được phát hành cho người dùng Navitel Navigator.

Khu vực Trung Đông, Nam Kavkaz và Châu Á với bản đồ 12 quốc gia – trong đó bao gồm Việt Nam của chúng ta.

 

 

Các bản đồ phát hành bao gồm 4 102 579 km đường giao thông, 7 595 924 điểm POI, 777 442 khu dân cư, trong đó 27 246 khu vực với tên đường và số nhà chi tiết. 26 846 733 điểm thông tin địa chỉ cho phép tìm kiếm.

Việt Nam

Bản đồ Việt Nam bao gồm 88 456 khu dân cư, trong đó 765 khu vực với tên đường và số nhà chi tiết. Cơ sở dữ liệu địa điểm POI được mở rộng lên tới 219 769 điểm. Tổng số Km chiều dài đường giao thông là 410 667 km. Số lượng điểm địa chỉ cho phép tìm kiếm là 3 520 928 điểm.

Tất cả các bản đồ đã được bổ sung với cơ sở hạ tầng dân cư và đô thị của các vùng dân cư nhằm hỗ trợ tìm kiếm chi tiết. Mạng lưới đường chi tiết và rõ ràng bao gồm tất cả các tuyến đường phố, làn đường và biển báo hướng dẫn, nút giao, bùng binh và các thông tin quan trọng khác để dẫn đường chính xác.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại mục Bản đồ của website Navitel toàn cầu.

Quan trọng! Lưu ý rằng bản đồ cập nhật Q3 2020 chỉ hoạt động với phiên bản Navitel Navigator 9.13 và cao hơn.