NAVITEL® vừa phát hành ứng dụng Navitel DVR Center dành cho người dùng iOS. Ngay bây giờ, với thiết bị di động chạy hệ điều hành iOS (iPhone/iPad) bạn có thể quản lý cài đặt, xem ảnh và video, cắt video, gửi ảnh và video qua tin nhắn, format thẻ nhớ và đặc biệt là cập nhật phần mềm (firmware) cho camera hành trình Navitel của bạn.

! Bạn lưu ý rằng Navitel DVR Center chỉ hỗ trợ cho camera hành trình có mô đun Wi-Fi*.

Hướng dẫn cập nhật phần mềms

Để cập nhật phần mềm bạn truy cập Menu > Firmware Update và nhấn “Check”.

Nếu có phiên bản phần mềm mới cho thiết bị

Khi kết nối với camera hành trình, ứng dụng sẽ đưa ra gợi ý cập nhật. Ở bước cuối cùng sẽ có thông báo yêu cầu khởi động lại camera hành trình.

Nếu bạn nhận được link cập nhật

Nếu bạn nhận được link cập nhật thì bạn có thể cập nhật từ thẻ nhớ SD. Hướng dẫn chi tiết xem tại đây. Sau đó, các bước cập nhật sẽ hiển thị thông qua ứng dụng Navitel DVR Center.

Nếu phần mềm đã được cập nhật phiên bản cuối cùng

Nếu phần mềm đã được cập nhật phiên bản cuối cùng, sau quá trình kiểm tra thì thông báo “No updates” sẽ xuất hiện.

* R700 GPS DUAL, R1000, R1050.