Bản đồ Dẫn đường | Navitel Việt Nam

bản đồ dẫn đường

/Tag:bản đồ dẫn đường
­

Thông tin bản đồ cho lộ trình tối ưu

Lộ trình tối ưu Các phần mềm dẫn đường nói chung sẽ đưa ra tính toán cho lộ trình tối ưu là "lộ trình nhanh nhất". Lộ trình nhanh nhất được tính toán dựa vào một số tham số trong cơ sở dữ liệu bản đồ của nhà cung cấp, bao gồm: chiều đường, tốc [...]

Bởi |Tháng Một 22nd, 2016|BLOG, Dữ liệu bản đồ, Phần mềm dẫn đường|Chức năng bình luận bị tắt ở Thông tin bản đồ cho lộ trình tối ưu