Tìm Kiếm địa điểm | Navitel Việt Nam

tìm kiếm địa điểm

/Tag:tìm kiếm địa điểm
­

Tìm kiếm điểm đến với Navitel Navigator

Vai trò của chức năng tìm kiếm Phần mềm dẫn đường vệ tinh là phần mềm có khả năng hỗ trợ người dùng "dễ dàng tìm kiếm được điểm mà họ cấn đến và đưa ra một lộ trình tối ưu nhất có thể". Vì vậy, chức năng tìm kiếm đóng một vai trò rất [...]

Bởi |Tháng Một 14th, 2016|BLOG, Phần mềm dẫn đường|Chức năng bình luận bị tắt ở Tìm kiếm điểm đến với Navitel Navigator

Tính năng thiết yếu của phần mềm dẫn đường

  Tìm kiếm điểm cần đến Khi bắt đầu sử dụng bất cứ một phần mềm dẫn đường nào thì việc đầu tiên người sử dụng sẽ phải xác định được vị trí mà mình cần đi đến. Việc xác định vị trí của điểm cần đến phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, bao [...]

Bởi |Tháng Một 4th, 2016|BLOG, Phần mềm dẫn đường|Chức năng bình luận bị tắt ở Tính năng thiết yếu của phần mềm dẫn đường