Lộ trình tối ưu

Các phần mềm dẫn đường nói chung sẽ đưa ra tính toán cho lộ trình tối ưu là “lộ trình nhanh nhất“. Lộ trình nhanh nhất được tính toán dựa vào một số tham số trong cơ sở dữ liệu bản đồ của nhà cung cấp, bao gồm: chiều đường, tốc độ di chuyển trung bình cho các loại phương tiện (xe máy, ô tô, xe khách, xe tải), phân cấp cấp đường và các quy định biển báo về vị trí cấm rẽ đặc biệt, làn đường ưu tiên…

Chiều đường

Chiều đường là chiều được phép đi cho các phương tiện theo hiệu lệnh của biển báo giao thông đường bộ quốc gia. Cơ sở dữ liệu bản đồ nhìn chung được tập trung xây dựng phục vụ dẫn đường vệ tinh cho các loại ô tô. Vì vậy, các biển báo một chiều, cấm ô tô và chiều đường cho ô tô được chú trọng thu thập.
biển báo giao thông cấm đi ngược chiều, cấm ô tô

Tốc độ trung bình

Từng đoạn đường trong cơ sở dữ liệu mạng lưới đường giao thông sẽ được gán một giá trị tốc độ di chuyển trung bình cho từng loại phương tiện khác nhau. Các giá trị này được gán dựa trên tình trạng mặt đường, độ rộng đường, mật độ phương tiện. Trong trường hợp không có dữ liệu tốc độ trung bình thì quy định về giới hạn tốc độ cho phép sẽ được sử dụng.

 

 BienBaoTocDo

 

Tốc độ trung bình cho từng đoạn đường

 

Phân cấp cấp đường

Việc tính toán lộ trình nhanh nhất cũng sẽ dựa vào phân cấp cấp đường với thứ tự ưu tiên và trọng số như sau:

  • Đường cao tốc – Trọng số 5
  • Đường quốc lộ/ Đường huyết mạch – Trọng số 4
  • Đường tỉnh lộ/ Đường trục chính – Trọng số 3
  • Đường liên huyện/ Đường chính – Trọng số 2
  • Đường liên xã, liên thôn/ Ngõ, ngách – Trọng số 1

Đường có trọng số càng lớn thì mức độ ưu tiên càng cao trong quá trình tính toán lộ trình.

 

Vị trí cấm rẽ đặc biệt, làn đường ưu tiên

Các vị trí cấm rẽ đặt biệt bao gồm: cấm rẽ trái, cấm rẽ phải, cấm quay đầu xe và làn đường ưu tiên cho các loại phương tiện khác nhau. Các vị trí này được thu thập và mô tả thông qua các bảng cơ sở dữ liệu liên kết với mạng lưới đường giao thông theo một quy chuẩn nhất định.

 

biển báo cấm rẽ, làn đường

Biển báo cấm rẽ và làn đường ưu tiên

Ví dụ, tại nút giao giữa Phạm Hùng và Dương Đình Nghệ (Hà Nội), ô tô không được phép rẽ trái từ Phạm Hùng vào Dương Đình Nghệ mà phải đi thẳng và quay đầu xe như hình vẽ minh họa của phần mềm dẫn đường Navitel Navigator dưới đây:

 

dẫn đường tránh cấm rẽ trái

Cấm rẽ trái từ Phạm Hùng vào Dương Đình Nghệ

Kết luận

Tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam thì số lượng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng là rất nhiều cũng như việc tổ chức giao thông rất phức tạp nên đòi hỏi các nhà cung cấp dữ liệu bản đồ phải có những biện pháp thích hợp để cập nhật bản đồ chính xác và nhanh nhất có thể. Việc cập nhật bản đồ phải tập trung vào các yếu tố thông tin cơ bản như chiều đường, các thông tin biển báo, ước lượng về tốc độ di chuyển trung bình của các phương tiện trên từng cung đường để có thể đưa ra được lộ trình tối ưu cho người sử dụng. Ngoài các thông tin bản đồ cập nhật thì cũng yêu cầu các ứng dụng dẫn đường hỗ trợ các tính năng cho phép thay đổi lộ trình như đặt điểm trung gian, tự động tính toán lại lộ trình khi đi chệch và hỗ trợ thông tin tắc đường theo thời gian thực.