Vai trò của chức năng tìm kiếm

Phần mềm dẫn đường vệ tinh là phần mềm có khả năng hỗ trợ người dùng “dễ dàng tìm kiếm được điểm mà họ cấn đến và đưa ra một lộ trình tối ưu nhất có thể“. Vì vậy, chức năng tìm kiếm đóng một vai trò rất quan trọng trong một phần mềm dẫn đường vệ tinh. Trong bài viết này Navitel Việt Nam sẽ tập trung giới thiệu các phương pháp tìm kiếm địa chỉ, địa điểm cơ bản và được sử dụng thường xuyên của phần mềm Navitel Navigator.

Navitel cung cấp 8 cách khác nhau để bạn có thể xác định điểm cần đến:

  • Theo địa chỉ
  • Địa điểm
  • Bạn bè: tìm đường đến vị trí bạn bè
  • Điểm đã lưu: tìm đường đến vị trí đã lưu
  • Lịch sử: liệt kê danh sách các địa chỉ, địa điểm đã tìm kiếm
  • Yêu thích: liệt kê danh sách các địa chỉ, địa điểm đã tìm kiếm và được sắp xếp theo tần suất tìm kiếm. Địa chỉ hoặc địa điểm được tìm kiếm nhiều nhất sẽ nằm ở trên cùng và ngược lại.
  • Theo tọa độ: nhập giá trị kinh độ và vĩ độ của điểm cần đến
  • Trên bản đồ: chọn một điểm trên bản đồ làm điểm cần đến.

Trong đó, hai phương pháp “Theo địa chỉ” và “Địa điểm” là hai phương pháp quan trọng và được sử dụng thường xuyên nên chúng tôi sẽ tập trung giới thiệu trong phần tiếp theo.

 

Tìm kiếm “Theo địa chỉ”

 Tìm kiếm “Theo địa chỉ” cho phép người dùng tìm kiếm các vị trí UBND các cấp bao gồm UBND Tỉnh/Thành phố;  UBND Quận/Huyện; UBND Phường/Xã, điểm dân cư Thôn/Xóm/Làng/Bản/Buôn/Ấp…, điểm Đường phố, điểm Địa chỉ số nhà và điểm Giao cắt đường phố

 

 

Tìm kiếm “Địa điểm”

 Tìm kiếm theo “Địa điểm” cho phép người dùng tìm kiếm các địa điểm liên quan đến hạ tầng xã hội như cửa hàng, bệnh viện, trường học, trạm xăng, nhà hát, hiệu thuốc, ATM, ngân hàng, điểm du lịch…